Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

"Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde hastanemize teşekkür yazısı."

Güncelleme Tarihi: 21/09/2017


                                        "Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde hastanemize teşekkür yazısı."

Sağlık Bakanlığı,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Raporuna istinaden kurumumuza teşekkür yazısı gelmiştir.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/08/2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” çerçevesinde 20.01.2017 tarihli ve 117 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuş olan Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları " yönergesi kapsamında ; Hastanemiz ,Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma kurulunun desteği ile yürütülmektedir.
Enfeksiyon kontrol komiteleri; hastanelerde hastane enfeksiyonları ile ilgili soruların tespit edilmesinde, bu sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde, uygulanmasında aktif olarak görev yapan temsilcilerin yer aldığı kurullardır.
Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmektir.Bakanlığımızın yataklı tedavi kurumları yöneticilerinden beklentisi ise hasta güvenliğini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla invaziv araç ilişkili enfeksiyonların önlenmesi konusundaki çalışmaların "sıfır Enfeksiyon" hedefi esas alınarak devam ettirmesidir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Enfeksiyon Kontrol Komitesinin sağlamış olduğu katkılardan ve enfeksiyon oranlarının sıfıra yakın olmasından dolayı teşekkürlerini sundu.Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, bu tür eğitimlere hastane olarak önem verdiklerini dile getirdi. Dr.Tevfik Yazan; "hastanemizi her yönden en iyisi yapmak için hastane çalışanlarımızla birlikte çabalamaktayız. Bakanlığımızın göndermiş olduğu teşekkür yazısı ise bizleri onurlandırmıştır." Dedi.