T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Branşlar

Güncelleme Tarihi: 10/12/2018

 • AİLE HEKİMLİĞİ
 • ANATOMİ
 • ANEZTESİ VE REANİMASYON
 • BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 • BİYOFİZİK
 • ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI
 • ÇOCUK CERRAHİSİ
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
 • ÇOCUK ERGEN VE RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR
 • ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • FİZYOLOJİ
 • GASTROENTEROLOJİ
 • GENEL CERRAHİ
 • GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • GÖĞÜS CERAHİSİ
 • HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
 • İÇ HASTALIKLARI
 • JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİ
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • KARDİYOLOJİ
 • KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
 • NEFROLOJİ
 • NÖROLOJİ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRRAHİ
 • RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • RADYOLOJİ
 • TIBBİ BİYOKİMYA
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
 • TIBBİ PATOLOJİ
 • TIBBİ FARMAKOLOJİ VE GENETİK
 • ÜROLOJİ