Özellikli Hizmetlerimiz
22 Aralık 2023

Özellikli Hizmetlerimiz

·         Algoloji

·         Bronkoskopi

·         Çocuk İmmunoloji ve Allerji Hastalıları

·         EKO

·         EEG (Elektroensefalografi)

·         EMG (Elektrofizyoloji Laboratuvarı)

·         Eswl (Taş Kırma)

·         Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi

·         Gebe Okulu

·         GETAT

·         Hemodiyaliz Ünitesi

·         İnfertilite

·         Kardiyoloji Efor

·         KBRN Arındırma Ünitesi

·         Koroner Anjiografi

·         Odyoloji Birimi

·         Organ Bağış Birimi

·         SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

·         Sistoskopi

·         Uyku Laboratuvarı

·         Kemoterapi Ünitesi

·         Endoskopi Ünitesi

·         Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

·         Yoğun Bakımlar (2. Ve 3. Basamak)

·         Koroner Yoğun Bakım

·         KVC Yoğun Bakım

·         Palyatif Bakım Merkezi

·         TRSM

·         Nükleer Tıp

·         Evde Sağlık Hizmetleri

·         Kronik Yara Bakım ünitesi

·        İnme Ünitesi

·        Diyabetik Ayak