Kalite Birimi Faaliyetleri
23 Kasım 2021

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

 

} SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

} Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

} Öz değerlendirmeleri yönetmek,

} İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

} Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

} Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,

} SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

} Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

} SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.