Komite ve Komisyonlar
24 Mart 2022KOMİTE VE KOMİSYONLAR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ KOMİTESİNUTRİSYON DESTEK EKİBİ
ANKET VE GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME KOMİTESİPEMBE KOD EKİBİ
AŞILAMA VE SOĞUK ZİNCİR KOMİTESİRADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BEYAZ KOD EKİBİSEVK KONTROL KOMİSYONU
BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİTEMİZLİK KONTROL KOMİTESİ
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI KOMİTESİTESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİTRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
DİYABETİK AYAK KONSEYİTURUNCU KOD EKİBİ
EĞİTİM KOMİTESİYOĞUN BAKIM KOMİSYONU
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİBEBEK DOSTU HASTANE İZLEME KOMİTESİ
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİBİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZ KOMİSYONU
İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİPERFORMANS İNCELEME HEYETİ (ETİK KURUL)
İMPLANT İMHA KOMİSYONUORGAN VE DOKU NAKİL KOMİTESİ
KIRMIZI KOD EKİBİENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK DÜZENLEME KOMİSYONU
KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİHEMOVİJİLANS KLİNİK SORUMLULARI
LABORATUVAR HİZMETLERİ ANALİZ KOMİSYONUTIPTA UZMANLIK EĞİTİM KOMİSYONU
MAVİ KOD EKİBİ