2019 YILININ MALİ DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI.
19 Eylül 2019

Sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinde finansal kaynak sağlama ve bu kaynakların etkin yönetilmesi hastane faaliyetleri arasında önemli konulardan birisidir. Bu kapsamda Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden gelen Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bilbay, Mali Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ömer Öner, Uzman Ethem Şan ve Uzman Arzu Kahraman’ın katılımıyla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “2019 yılı Mali Durum Değerlendirmesi ve Finansal Analiz” toplantısı gerçekleştirildi. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın önderliğinde hastane yönetiminin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; bütçe uygulamaları, hedef ve beklentilerin, yapılan faaliyetlerin yer aldığı sunum katılımcılar ile paylaşıldı. Hastane Yönetimi tarafından 2018 ve 2019 yılı karşılaştırmalarının yapıldığı, mali plan ve finansal hedeflerin de ortaya konulduğu toplantıda; Prof. Dr. Lakadamyalı bu tür toplantıların kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı: ”Kamu mali yönetiminde saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak adına kamu mali yönetiminin işleyişini şeffaf, ilkeli, düzenli ve etkin bir yapıya kavuşması için bugün bir araya geldik. Amacımız verimli, etkin ve şeffaf bir kamu mali yönetim sistemi oluşturmaktır“ dedi. Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Bilbay yapılan toplantı sonrası, yaptıkları sunumlarından, verdikleri hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı Başhekim Prof.Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve hastane yönetimine teşekkürlerini iletti.


değer2.jpg