T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Birimi Faaliyetleri

Güncelleme Tarihi: 23/11/2021

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

 

} SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

} Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

} Öz değerlendirmeleri yönetmek,

} İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

} Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

} Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek,

} SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

} Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

} SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.